steam.kz

Виртуалды физика

Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңы

Электр зарядтарының өзара әрекеттесуі 

Үйкеліс арқылы электрлену

Өткізгіштегі кедергі

Серіппенің потенциалдық энергиясы

Серіппелер жүйесі

Тартылыс күші зертханасы

Гидростатикалық қысым

Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар

Энергетикалық скейт саябағы: негіздер

Молекулалар және сәуле түсіру

Себудің Резерфорды

« » page 1 / 2