experimentum.kz

Виртуалды математика

Квадраттық функция және оның графигі

Сандарды салыстыру

Статистикалық деректер: арифметикалық орта, медиана

Статистикалық деректер: Орташа мән. Стандартты ауытқу

Жай бөлшектер: Теңдік

Жай бөлшектер: Аралас сандар

Жай бөлшектерді құру

Жай бөлшектер: Кіріспе

Ықтималдықтар теориясы элеменеттері

Тригонометриялық саяхат

Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі

Фигуралардың конструкторы

Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар

Бөлшектерді салыстыру 

« » page 1 / 2