steam.kz

Виртуалды математика

Ықтималдықтар теориясы элеменеттері

Тригонометриялық саяхат

Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі

Фигуралардың конструкторы

Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар

Бөлшектерді салыстыру 

Функцияналдық тәуелділік негіздері

Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі

Ауданын табудың негіздері

Көбейту жолымен ауданын есептеу

Ауданды ондық бөлшектермен есептеу

« » page 1 / 2