steam.kz

Виртуалды химия

Атомда электрондардың таралуы. Энергетикалық деңгейлер

Атом құрамы мен құрылысы

Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар

Молярлық концентрация

Молекулалар және сәуле түсіру

pH шкаласы: негіздер

Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса

Реагент, өнімдер және қалдықтар

Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы