experimentum.kz

Виртуалды химия

Изотоптардың тұрақтылығы және радиоактивті ыдырау

Қышқылдық және негіздік ерітінділердің иондық қатынасы

Идеал газ заңы (Менделеев-Клапейрон теңдеуі)

Ерітінділердің қышқылдық және сілтілік ортасын зерттеу

Валентті электрон жұбы бұлттарының тебісу (VSEPR) теориясы

Заттардың агрегаттық күйлері: Негіздері

Реагенттер, өнімдер және қалдық компоненттер

« » page 1 / 2