experimentum.kz

Ағымдағы күй
Тіркелмеген
Баға
Жазылым

Жоба контент

Қосу кестесі

Ағымдағы күй
Тіркелмеген
Баға
Жазылым

 Жоба туралы ақпарат

Бұл жобада оқушылар сандық және әріптік өрнектермен танысады. Қосу мен алу арасындағы байланыстың әріптік теңдігі түрінде өрнектейді және қолданады: а + b=с, c–a=b, c-b=a. Осының негізінде тақырыпты жетік меңгеру үшін “қосу кестесін” жасайды. Теңдеулерді таңдау әдісімен және қосу мен алудың сандық және әріптік өрнектерді шешуде кестені қолданады

Үлгілік оқу бағдарламасының (МЖМБС) бөлімшелеріОқу мақсаттары
2.1 Сандық және әріптік өрнектер1.2.1.3 қосу мен азайту арасындағы қатынасты әріпті өрнектер түрінде: а + b = c, c – a = b, c – b = a көрсету және қолдану;
  • - Ақ картон А4-1лист
  • - Фломастерлер
  • - Желім
  • - Қайшы
  • - Сызғыш

Жоба контент